HACCP- METODA (tehnică) – recunoscută internaţional – de asigurare a inocuităţii alimentelor, bazată  pe identificarea evaluarea şi ţinerea sub control a riscurilor potenţiale ce ar putea interveni în procesul de fabricare a produselor alimentare.

HACCP- SISTEM – care ne arată:

 1. Cine?
 2. Unde?
 3. Cum?
 4. Când?

trebuie să efectueze activitatea legată de HACCP cu scop preventiv.

Principiile HACCP

 •   Principiul 1 – Identificarea oricărui risc ce trebuie prevenit, eliminat sau redus la nivele acceptabile;
 •   Principiul 2 – Identificarea punctelor critice de control (CCP) pentru a controla riscurile identificate;
 •   Principiul 3 – Stabilirea limitelor critice care trebuie respectate pentru a asigura ținerea sub control a fiecărui CCP;
 •    Principiul 4 – Stabilirea unui sistem de monitorizare pentru a asigura faptul că fiecare CCP este sub control;
 •    Principiul 5 – Stabilirea de acțiuni de corecție când monitorizarea arată că un CCP nu mai este sub control;
 •    Principiul 6 – stabilirea procedurilor de verificare ce confirm funcționarea corectă a sistemului HACCP;
 •    Principiul 7 – Organizarea documentelor cu privire la procedurile și înregistrările legate de aceste principia și de aplicarea lor.

Etapele implementarii  sistemului HACCP

 •    Etapa 1 -Alcătuirea echipei HACCP;
 •    Etapa 2- Descrierea produsului;
 •    Etapa 3 -Identificarea utilității planificate;
 •    Etapa 4- Construirea procesului Diagrama de Flux și Schița Unității
 •    Etapa 5- Verificare în locație a Diagramei de Flux și a Schiței Unității
 •    Etapa 6- Enumerarea riscurilor asociate cu fiecare etapă, desfășurarea unei analize asupra riscurilor și gândirea unor         măsuri pentru a controla riscurile identificare;
 •    Etapa 7 -Determinarea CCP;
 •    Etapa 8- Stabilirea limitelor critice pentru CCP;
 •    Etapa 9- Stabilirea procedurilor de monitorizare pentru fiecare CCP;
 •    Etapa 10- Stabilirea măsurilor de corectare;
 •    Etapa 11 -Stabilirea procedurilor de verificare;
 •    Etapa 12 -Stabilirea procedurii de înregistrare / documentare pentru principii.